Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Speküler Mikroskopinin Katarakt Cerrahisindeki Yeri

Speküler Mikroskopinin Katarakt Cerrahisindeki Yeri

Speküler mıkroskopı kornea endotelının değerlendırılmesınde klınık ve pratık açıdan değerlı bır yöntemdır. En sık olarak donör kornea endotelının değerlendırılmesınde kullanılmaktadır.

Speküler mikroskopi, uzun süre kontakt lens kullanan hastalarda endotel morfolojisinin değerlendirilmesi, kornea guttata ve erken Fuchs endotelyal distrofilerinde, diğer distrofilerde, travmatik inflamatuar veya diğer kornea ödemlerinde ve/veya endotel problemlerinde biz hekimler için muayenenin yanısıra çok önemli bir parametreyi oluşturur. Speküler mikroskopinin ön segment hastalıklarındaki diğer kullanımı keratoplasti sonrası endotel sağlığını sayısal ve morfolojik olarak takip etmekteki rolüdür.

Speküler Mikroskopinin Katarakt Cerrahisi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesindeki Yeri

Speküler mikroskopi endotel sayısını değerlendirmenin yanı sıra polimegatizm ve pleomorfizm gibi endotel morfolojik değişiklikleri değerlendirmekte de yararlıdır. Korneal krosslink tedavisinin kornea endoteline etkisinin speküler mikroskopiyle değerlendirilmesi özellikle ince kornealı olgularda önem taşımaktadır.

Katarakt cerrahisinde ise özellikle kornea endotel problem olan olgularda preoperatif risk değerlendirmesinde ve bu hastaların postoperative takibinde çok değerlidir. Kornea problemi olan olguların biomikroskopik olarak dikkatli ve detaylı değerlendirilmesi önemlidir. Kornea endotel patolojilerinin çoğu bu şekilde saptanabilir.

Speküler mikroskopi ise endotel sayısı ve morfolojisi hakkında daha objektif bulgular sağlar. Biomikroskopik muayenede korneada bir patoloji saptanmamasına karşın çok düşük endotel sayısı olan küçük bir hasta grubu mevcuttur. Düşük kornea endotel sayısı bu hücrelerde yaşla ortaya çıkan azalmayla ve katarakt cerrahisinin ileri yaşlarda uygulanmasıyla ilişkili olabilir. Bu olgular travmatik katarakt cerrahisi sonrası rastladığımız ve açıklamakta zorlandığımız kornea ödemi vakalarını oluşturmaktadır.

Katarakt cerrahisi öncesi hastaların speküler mikroskopiyle değerlendirilmesi bu alt grupta yer alan hastaların tanınmasını ve bu konuda cerrahın ameliyat sırasında daha dikkatli olmasını sağlar. Katarakt cerrahisi öncesi speküler mikroskopi uygulanması ve bu hastaların saptanması cerrahi sırasında kornea endotelinin korunması için kornea guttatalı hastalarda benzer önlemlerin alınmasını sağlar ve bu nedenle cerrahi sonrası kornea ödemi gelişme olasılığını azaltır. Bunun yanı sıra hastaların ameliyat öncesinde postoperatif gelişebilecek kornea ödemi ve görmenin yavaş düzelmesi konusunda bilgilendirilmesini sağlar. Bunun yanı sıra kornea ödeminin kalıcı olması durumunda medikolegal açıdan cerrahı koruyucu bir önlem oluşturur.

speküler mikroskop

Psödoeksfolyasyon ve kataraktı olan olgularda kornea endotelinin değerlendirilmesi gerekir. Endotelde fibriler eksfolyatif materyalin yanı sıra endotel hücre sayısında azalma ve polimorfizm görülebilir. Buna bağlı olarak bu olgularda erken postoperatif dönemde endotelde fold oluşumu, mikrokistik ödem veya büllüz keratopati gelişebilir.

Keratoplastili gözlerde katarakt cerrahisi uygulanacaksa preoperatif kornea endotelinin speküler mikroskopiyle değerlendirilmesi, cerrahi sırasında kornea endotelinin maksimum korunmasına özen gösterilmesi ve cerrahi sonrası kornea endotelinin morfolojisinin speküler mikroskopiyle ve kornea kalınlığındaki artışın pakimetreyle değerlendirilmesi klinik takibe destekleyici bulgular sağlar.

Katarakt ameliyatı öncesi hastaların detaylı değerlendirilmesi postoperatif başarı ve iyi görmenin sağlanması için çok önemlidir. Bu değerlendirme yöntemleri için de speküler mikroskopi değerlendirmesi özellikle kornea endotel problemi olan veya gelişmesi beklenen hastalarda önem taşımaktadır.

Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Editör
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717