Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuklarda Üveit

Çocuklarda Üveit

Üveitin Nedir?

Üveit çocuklarda daha nadir görülür, ancak daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Çocuklarda üveit en sık jüvenil idyopatik artrit (JIA) ile birliktelik gösterir. Göz tutulumu eklem bulgularından önce veya sonra ortaya çıkabilir. Artritin erken yaşta başlaması, antinükleer antikorun pozitif olması ve 4 eklemden daha az eklemin tutulması göz tutulumu için önemli bir risk faktörüdür. Çocuklarda JIA ile birliktelik gösteren üveitlerde gözde kızarıklık olmadığından ve çocuk da yaşından dolayı şikayetlerini anlatamayacağından hastalık tanısı konulan çocukların düzenli ve yakın takibi çok önemlidir.

Çocuklarda Üveit Tedavisi

Çocuklarda gelişen üveitlerde tedavide de çok dikkatli olmak gerekir. Çocuklar üveite bağlı glokom, katarakt ve görme kaybı gelişimi açısından risk altındadır. JIA’ya bağlı üveitlerde ilk basamak tedavi kortizonlu damlalardır.

Eğer topikal steroidler ile üveit yeterince baskılanamıyor veya yan etkiler görülüyorsa metotreksat tedavisine mutlaka geçilmelidir.

Çocuklarda görülen üveitler pars planit denilen intermediyer üveit şeklinde olabileceği gibi, toksoplazma gibi infeksiyonlara da bağlı olabilir. Bu yaş grubunda görülen üveitlerde yine travmalar ve göz içi lösemiler de akılda tutulmalıdır.

Üveit olduğundan şüphe edilen hastada hangi testler yapılır? Tanı nasıl konulur?

  • Ayrıntılı göz ve sistemik hastalık öyküsünün alınması, ayrıntılı göz muayenesi.
  • Floresein anjiografi, optik koherens tomografisi (OKT) gibi özel göz tetkikleri gerekebilir.
  • Üveitin özelliklerine göre hekim göz sıvısından özel incelemeler (PCR),kan tetkikleri, görüntüleme tetkiki yaptırabilir veya başka uzmanlık alanlarından konsültasyon isteyebilir.

Çocuklarda Üveit Tedavisi

Tedavide amaç göz içi iltihabın azaltılmasıdır. Eğer altta yatan bir hastalık varsa tedavi özellikle ona yönelik olacaktır.

Anti-inflamatuar ilaçlar: Üveit tedavisinda en sık iltihabı baskılayan kortizonlu ilaçlar verilir. Kortizon tedavisi damla şeklinde, göz kenarına ve içine uygulanan enjeksiyon veya özel implant şeklinde veya tablet veya damardan enjeksiyon şeklinde olabilir.

Antibiyotik veya antiviral ilaç: Üveit bir enfeksiyon nedeniyle oluyorsa, antibiyotikler ve antiviral ilaçlar kullanılır. Enfeksiyona bağlı hastalıkların varlığında da antibiyotik ve antiviral ilaçlarla birlikte kortizonlu ilaçlar kullanılabilir.

İmmünsupresif veya sitotoksik ilaç: Üveit kortizon tedavisine yeterli yanıt vermiyorsa ya da görmeyi tehdit ediyorsa immünsupresif veya sitotoksik ilaçlar kullanılır. Behçet hastalığı, Vogt-Koyanagi-Harada hastalığı, sempatik oftalmi ve bazı hastalıklarda bu tür ilaçlar başlanmalıdır. İmmünsupresif tedavi yakın ve çok dikkatli bir takip gerektirir. Bu yüzden bu tür tedavi edilmesi gereken hastalar üveit uzmanlarına yönlendirilmeli ve bu tedavileri bu hekimler yapmalıdır. Diğer tedavilere cevap vermeyen hastalarda interferon, anti-TNF tedavileri gibi çok özel tedavi yöntemleri gerekebilir.

Cerrahi tedavi : Katarakt gelişen hastalarda katarakt ameliyatı fakoemülsifikasyon ve göz içi lens cerrahisi ile yapılır. Katarakt ameliyatından önce gözün sakin olması, ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve sonrasında kortizonlu ilaçların kullanımı ve ameliyatı yapacak hekimin bu konudaki uzmanlık ve cerrahi deneyimi bu ameliyatın başarısı için çok önemlidir. Glokom gelişen ve ilaç tedavisiyle göz içi basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda glokom cerrahisi uygulamak gerekebilir. Üveit sırasında göziçi jel tabakasında iltihabi hücreler bulunabilir. Vitreusun incelenmesi virüs, bakteri veya lenfoma gibi durumların kesin tanısının konulmasını sağlar.

Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Editör
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717