Hasta GörüşleriProf. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Ankara

Her yaştan hastaya her türlü göz, kapak ve çevre dokuları ilgilendiren hastalıklarda tanı ve tedavi veriyoruz. Kliniğimizde katarakt, glokom, kornea, konjonktiva retina, laser, üveit ve behçet Hastalığı, oküloplastik, kontakt lens, oküler travma dallarında ve katarakt cerrahisi, keratoplasti,ve limbal doku nakli cerrahisi, glokom cerrahisi, kapak cerrahisi, pterijium cerrahisi ve lazer cerrahisi konularında, alanında deneyimli uzman kadro ile hizmet verilmektedir.

Katarakt Cerrahisi

Katarakt cerrahisi topikal anestezi altında, 2.2 mm lik kesiyle ve fakoemülsifikasyon yöntemi ve femtosaniye lazer kullanılarak bu konuda son derece tecrübeli ve uzman cerrahlar tarafından yapılmaktadır.

Katarakt cerrahisi için hastalar optik biometri, korneal topografi, speküler mikroskopi, optik koherens tomografi gibi modern yöntemler kullanılarak değerlendirilmektedir. Cerrahi uygulamada FDA onaylı, katlanabilir yüksek nitelikli göz içi mercekleri kullanılmaktadır. Yüksek teknolojiyle tasarlanan mercekler gündüz görüşünün yanı sıra yüksek kontrast özelliğiyle gece görüşünün de iyi olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda ultraviyole filtresiyle görme merkezini (sarı nokta) zararlı ışınlardan koruma sağlar.

Katarakt ameliyatı sırasında uzak, orta ve yakını gösterebilen "multifokal/trifokal lens" olarak adlandırılan özel mercek uygulaması yapılmaktadır. Astigmatizması olan hastalarda ameliyat sırasında astigmatizmayı ve uygun olan hastalarda hem astigmatizmayı hem de uzak, orta ve yakını düzeltebilen mercekler (trifokal torik lens) kullanılmaktadır.

Kornea

Kornea biriminde göz ön segment yapılarına ait hastalıklar değerlendirilir. Kornea hastalıkları, bakteryel keratit, herpetik keratit, keratokonus, kök hücre yetmezliğinin tedavisi, kuru göz, allerjik hastalıklar, immünolojik kornea hastalıkları, kornea ülserleri ve korneanın doğumsal ve sonradan gelişen kornea hastalıkları ve otogreftli ve (doku yapıştırıcılı) pterjium tedavisi yapılır. Başta derin lameller ve penetran keratoplasti ameliyatları, limbal doku nakli, amnion zar uygulamaları, otogreftli ve amnion zar uygulaması ve fibrin yapıştırıcı yöntemiyle dikişsiz pterijium ameliyatları, keratokonus tanı ve tedavisi krosslinking yöntemi ve gerekli olgularda korneal halka uygulaması bu konuda çok tecrübeli cerrahlarca yapılmaktadır YAG laser uygulamaları, ön segment optik kohorens tomografi kuru göz inceleme yöntemleri, speküler mikroskopi, kornea topografisi gibi inceleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır.

Glokom

Göz tansiyonu hastalığı; glokom hastalarımız bu birimde değerlendirilir. Rutin muayene esnasında göz tansiyonu saptanan hastaların sürekli kontrolleri ve optik kohorens tomografi, pakimetri ve görme alanı incelemeleriyle takipleri yapılır. Glokom cerrahisinde trabekülektomi doku yapıştırıcısı kullanılarak yapılmakta ve glokomda implant cerrahisi uygulanmakdaır

Retina

Bu birimde hipertansif ve diyabetik retinopati, retina yırtığı ve dekolmanları, yaşa bağlı makula dejenerasyonları, göz içi kanamalar gibi, göz arka segment yapılarına ait hastalıklar değerlendirilir. Floresein ve indosiyanin anjiografi incelemeleri ve makula ödemi ve makula dejeneresansına yönelik göz içi ilaç ve implant uygulamaları ve lazer tedavisi uygulanmaktadır.

Oküloplastik

Göz kapaklarına ve göz yaşı kanallarına ait hastalıklar ve operasyonlar bu birimce yürütülür. Kapak kitlelerinin alınması, deformitelerin ve kapak düşüklüğünün düzeltilmesi, göz yaşı kanal tıkanıklığı operasyonları gibi operasyonlar yapılır.

Şaşılık

Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve çoğunlukla kırma kusurlarına bağlı gelişen şaşılık ve göz tembelliğinin tanı, medikal ve cerrahi tedavisi bu birim tarafından yürütülür.

Nörooftalmoloji

Nörolojik hastalıklarla birliktelik gösteren göz hastalıkları bu birimce takip edilir. Miyastania gravis, tiroide bağlı göz tutulumları, multipl skleroza bağlı göz tutulumu, göz hareket bozuklukları, göz migreni ve diğer nörolojik problemler değerlendirilir. MR, CT gibi görüntüleme yöntemleri ve görme alanı testi, optik koherens tomografi,renk görme ve göz hareketlerini değerlendiren testlerden faydalanılır.

Göz İmmunolojisi: Üveit ve Behçet hastalığı

Gözün iris, sklera ve koroid dediğimiz kısımlarında ortaya çıkan iltihabi ve inflamatuar hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Çocukluk çağı üveitlerinin tanı , tıbbi ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Behçet hastalığının tedavisinde göz tutulumuna ve hastalığın kontrol alınmasına yönelik etkin tedavi uygulanmaktadır. Bu hastalıkların tanısında altta yatan hastalığın saptanması için detaylı değerlendirme ve optik koherens tomografi, floresein ve indosiyanin anjiografi incelemeleri, göz içi sıvısından incelem ve polimeraz zincir reaksiyonuyla tanı ve tedavisinde sistemik tedavi ve gerekli olgularda göz içi ilaç ve implant uygulamaları yapılmaktadır. Üveitli ve Behçet hastalığı olgularındaki cerrahiler katarakt cerrahisi, göz iç implantlar, laser ve glokom cerrahisi uygulanmaktadır.

Refraktif Cerrahi

Kırma kusurlarının yani miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın, lazer teknolojisinden faydalanarak düzeltilmesine dayalı cerrahi uygulamalar yapılmaktadır. Kornea topografisi, ön segment optik koherens tomografi, keratometri gibi inceleme yöntemlerinin ardından özel bir laser sistemi ile cerrahi yapılır. Ayrıca fakik göziçi lens uygulamasıyla yüksek miyopi ve hipermetropi tedavisi yapılmaktadır.

Kontakt Lens

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi tüm kırma kusurlarında büllöz keratopi, persistant epitel defekti olgularında ve diğer bazı hastalıklarda kontakt lens uygulaması yapılmaktadır kullanılabilir. Ayrıca keratokonus hastalarında her türlü özellikli kontakt lens uygulamsı bu konuda tecrübeli uzman doktorlar tarafından uygulanmaktadır. , Estetik amaçlı ya da kırma kusurunu da düzeltmeye yönelik renkli, renkli-numaralı kontakt lensler mevcuttur.

Ameliyatlar ve Ön Segment Cerrahisi

 • Katarakt cerrahisi (fakoemülsifikasyon, multifokal/trifokal, astigmatlı ve multifokal torik göz içi lens uygulamaları
 • ikincil göz içi lens yerleştirilmesi, dikişli göz içi lens uygulaması
 • Femtosaniye yardımlı katarakt cerrahisi
 • Kornea cerrahisi derin lameller ve penetran keratoplasti, limbal doku nakli amnion zar nakli
 • fibrin doku yapıştırıcıyla birlikte dikişsiz cerrahi
 • Keratokonusda krosslinking tedavisi, korneal halka uygulaması
 • Korneal ve konjonktival onarımlar
 • Glokom cerrahisi trabekülektomi, implant cerrahisi
 • Pterjiium cerrahisi /dikişssiz otogreft ve amnion uygulamalarıyla birlikte pterijium cerahisi
 • Şaşılık ameliyatları
 • Kapak deformitelerine ve göz yaşı kanallarına yönelik ameliyatlar
 • Şalazyon, ve hordeleum ameliyatları
 • Ektropion, entropion düzeltme, kapaktan kitle eksizyonları
 • Makula dejeneresansı (sarı nokta hastalığı) tedavisinde göz içi ilaç enjeksiyonları
 • Makula ödemi tedavisinde göz içi ilaç ve implant tedavisi
 • Retinal lazer tedavisi
 • İnceleme Yöntemleri
 • Fundus floresein anjiografi
 • İndosiyanin yeşili anjiografi
 • Otofloresans / kırmızıdan yoksun (red free) fotoğrafı
 • Optik Koherens Tomografi
 • Retina ve özellikle makula hastalıklarının ve glokom hastalığının ve görme siniri fonksiyonunun değerlendirilmesi ve takibi
 • Ön segment optik koherens tomografi gözün ön segment yapılarının tomografik olarak değerlendirilmesi
 • Bilgisayarlı görme alanı testi
 • Kornea topografisi
 • Kornea yüzeyinin ve arka yüzeyinin topografik olarak değerlendirilmesi
 • Optik biometri göz içi mercek ölçümlerinin en az hatayla veya hatasız yapılmasını yapılmasını sağlayan cihaz
 • Ön segment dotoğrafisi
 • Ön segment göz hastalıklarını ve hastalığın tedaviye cevabının takibi
 • Speküler mikroskopi
 • Kornea endotel tabakasındaki hücre sayısının saptanması
 • Lazer
 • YAG lazer kapsulotomi, iridotomi tedavisi
 • Argon laser tedavisi
 • Pakimetri kornea kalınlığının ölçülmesi
 • Gözyaşı osmolarite ölçümü
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717