Hasta GörüşleriProf. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı Nedir?

Behçet hastalığı en sık ağızda ve cinsel bölgede tekrar eden aft şeklinde yaralar ve gözde iltihaplanma (üveit) yapan bir hastalıktır.

Behçet hastalığı vücutta hemen hemen tüm organ sistemlerini tutabilen eklem, büyük ve küçük damar, solunum, sindirim ve merkezi sinir sistemini etkileyebilen bir hastalıktır. En sık 30-40 yaşları arasında görülür.

Behçet hastalığına bağlı üveit Türkiye’de en sık görülen üveit nedenlerinden biridir.

Behçet hastalığında göz tutulumu nasıl olur? Belirtileri nelerdir?

Behçet hastalığında göz tutulumu ön üveit, arka üveit veya ön ve arka üveitin her ikisinin bir arada görüldüğü panüveit şeklinde olabilir. Gözde ön üveit geliştiğinde kızarıklık, bulanıklık, ağrı, görme kaybı, uçuşma ve göz çevresinde ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıkar.

Ön üveitte gözün ön kısmında iltihap birikmesi (hipopyon) görüldüğünde üveit genellikle daha ağır seyreder ve daha çok hasar bırakır.

Arka üveitte ise gözde kızarıklık ve ağrı olmaksızın görme azalması ve uçuşma olur. Çoğu hastada, hem ön üveit hem de arka üveit birlikte görülür.

Behçet hastalığında üveit ani olarak başlar, iyileşir ve sonra tekrarlar. Bu ataklar gözde az ya da çok hasar bırakabilir, görmeyi tehdit edebilir. Bu nedenle hastaların altı ayda bir düzenli göz muayenesi yaptırması gereklidir.

behçet hastalığı, üveitte hipopyon

Behçet hastalığında göz tutulumu sıklığı nedir? Üveit ne zaman ortaya çıkar? Kimler yüksek risk altında?

Behçet hastalığında üveit hastaların yaklaşık %45-55’inde görülür. Behçet hastalığının tanısı bazen gözde üveitin başlamasıyla birlikte konulabilir.

Hastalığın diğer belirtileri gözden kaçabilir. Gözde üveit tek gözde başlayıp, aynı gözde devam edebilir. Hastaların çoğunda iki gözde de üveit görülür.

Üveitin erken yaşta başlaması, atakların sık ve ağır olması ve erkek cinsiyeti üveitin ağır geçmesi ve ciddi görme kaybı açısından önemli risk faktörleridir.

Göz tutulumu nasıl seyreder? hangi faktörler üveit ataklarını uyarır?

Üveit atakların sıklığı ve şiddeti hastadan hastaya fark göstermektedir. Atak sırasında göz dokularında meydana gelen geçici hasar nedeni ile görme azalması oluşur. Atakların tekrarlaması ise gözde kalıcı hasara ve görme kaybına neden olur. Hastanın iyi takip edilmesi, üveitin atak şiddeti ve tekrarlama sıklığına göre tedavinin düzenlenmesi önemlidir.

Stres, aşırı yorgunluk, düzensiz ilaç kullanımı ve ateşli hastalıklar üveit ataklarını uyarabilir.

Behçet Hastalığı Tedavisi

Behçet hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak Behçet hastalığına bağlı tekrarlayan üveit atakları tedavi edilmediğinde özellikle arka üveite bağlı kalıcı görme kaybı oluşabilir.

Tedavide üveitin tutulum yerine ve ağırlığına göre damla, enjeksiyon veya sistemik tedavi (ağızdan veya enjeksiyon şeklinde) yöntemleri uygulanır.

Tedaviyle gözde üveit ataklarının sıklığının ve şiddetinin azaltılması ve buna bağlı görme kaybının engellenmesi amaçlanır. Sistemik tedavide en sık kullanılan ilaçlar steroidler, immun sistemi baskılayıcı ilaçlar, interferon ve biyolojik ilaçlardır. Bu ilaçlar tek başına veya birlikte kullanılabilir. Kullanılan sistemik ilaçların yan etkileri açısından belirli aralıklarla kan tetkikleri yapılmalıdır.

Behçet hastalığında göz tutulumu olan hastalar nasıl takip edilir?

Hastaların yeni belirtilerin ortaya çıkışı açısından dikkatli olmaları istenir ve atak şüphesi olması halinde acil olarak kendilerini izleyen göz doktoruna başvurmaları önerilir.

Hastaların muayenelerine düzenli olarak gelmeleri, hastalığın takibi, tedavi şekli ve yan etki ve komplikasyonlarının belirlenmesi açısından önem taşır.

Behçet hastalığında göz tutulumu olmayan hastalar nasıl takip edilir?

Behçet hastalığında gözde herhangi bir belirtisi olmayan hastaların altı ayda bir düzenli göz muayenesine gelmeleri, herhangi bir göz şikayeti ortaya çıktığında ise hemen göz doktoruna başvurmaları önemlidir.

Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717