Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Akıllı Lensler (Trifokal) Lens

Akıllı Lensler (Trifokal) Lens

Akıll Lens (Trifokal Mercek)

Akıllı lensler adıyla da bilinen trifokal lensler uzak, orta ve yakın mesafede gözlüksüz olarak net görmeyi sağlayan göz içi lenslerdir. Sadece uzak görmeyi netleştiren tek odaklı lensler yakın gözlük kullanımını gerektirirken, bu lensler üç odaklı (trifokal) olup, bu odaklar sayesinde gözlük ihtiyacını ortadan kaldırırlar. Böylece hastalar, uzak (TV izleme, sinema ve tiyatroda sahneyi görme, araba kullanma),orta (bilgisayar veya tablet kullanma, yemek yapma, araba kullanırken hız çizelgesini görme, marketlerde barkod okuma) ve yakın mesafe (telefon kullanma, el işi yapma gibi) aktivitelerini gözlüksüz olarak yapabilirler.

Gözlüksüz her mesafeyi net gören hastaların bu sayede yaşam kaliteleri belirgin derecede artar.

Akıllı Lens Kime ve Nasıl Takılır?

Akıllı lensler 50 yaş ve üzerinde kataraktı olan veya uzak ve/veya yakını görme sorunu yaşayan ve gözlük kullanmak istemeyen, göz yapısı bu lensler için uygun olan hastalara uygulanabilir. Ayrıca astigmatizması olan hastalarda bu görme kusurunu da düzelten modelleri mevcuttur. Gözlük verilirken nasıl astigmatizma düzeltiliyorsa, katarakt ameliyatı sırasında da akıllı mercek konulacaksa astigmatizma mutlaka düzeltilmelidir.

Katarakt ameliyatında gözün doğal merceği alınarak yerine trifokal lens yerleştirilir. Bu lensler ömürlüktür. Bu lensleri takarken uygulanan ameliyat tekniği dünyada başarı oranı en yüksek olan fakoemülsifikasyon yöntemiyle yapılan katarakt ameliyatıdır. Damla ile yapılmakta olup isteyen hastalarda hafif sakinleştirici uygulanmaktadır. Hastalar ameliyat sonrası taburcu edilmektedir.

Akıll Lensler Takıldıktan Sonra Değiştirilebilir mi?

Tıbbi bir hastalık olmadıkça göz içi lenslerin tekrar değiştirilmesi önerilmez. Bu nedenle katarakt ameliyatı öncesi hangi lensin konulacağı kararı önemli ve bir kez alınacak bir karardır. Akıllı lens uygulaması her hastaya uygun değildir. Bu nedenle hasta için doğru lens seçimi çok önemlidir.

Akıllı lens ameliyat öncesi hastalar ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, hastanın hem genel durumu hem de göz yapısı çok dikkatli şekilde ele alınmalıdır. Uygun hastaya deneyimli cerrahlar tarafından takıldığında ameliyat sonrası başarı ve hasta memnuniyet oranı çok yüksektir.

Akıllı Lens Tipleri

Akıllı lens için dünyada üretilen çeşitli markalar mevcuttur. Bunların başında FDA onayı almış Amerika ve Avrupa firmaları (Alcon, Zeiss, ve Johnson and Johnson) gelmektedir. Ülkemizde VSY firması bu tür göz içi lensleri üretmektedir.

Akıllı Lens Fiyatları 2024

Ameliyat ve mercek fiyatları ise merceği markasına ve modeline göre (astigmatlı/astigmatsız) değişmektedir. Tam donanımlı bir merkezde, deneyimli bir cerrahın uyguladığı FDA onaylı trifokal merceklerin kullanıldığı, kullanılan tüm malzeme ve cihazların yüksek kalitede olduğu durumlarda cerrahi maliyetin yarıdan fazlasını göziçi lens ve malzemeler oluşturmaktadır.

İkinci (ilave) göz içi lensi tedavisi nedir?

Akıllı lensler uzak yakın ve orta mesafeler için göz içine yerleştirilen ve daha kaliteli görme sağlayan lenslerdir.

İkinci (ilave) göz içi lensi tedavisi kimlerde kullanılır?

İkinci (ilave) göz içi lensLER uzun süre önce tek odaklı merceklerle katarakt ameliyatı olmuş ve yakın okuma gözlüğü kullanmak zorunda kalan hastalar için geliştirilmiş merceklerdir. Bu hastalara ikinci (ilave) göz içi lens teknolojisi ile göz içinde bulunan eski merceklere ilave uzak, yakın ve ara mesafelerde görüş sağlayan akıllı lensler yerleştirilebilmektedir. Bu teknoloji sayesinde uygulama sonrası hastalar yakın gözlüklerine ihtiyaç duymazlar.

Bu lensler, katarakt ameliyatı sonrası miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarından kurtulamamış kişiler için de ideal bir çözümdür.

İkinci (ilave) göz içi lensi seçimi nasıl yapılır?

İkinci (ilave) göz içi merceklerin hastanın gözündeki mevcut kırma kusuruna uygun olarak 4 farklı modeli mevcuttur. Hekim tarafından yapılan detaylı muayene ve değerlendirmelerle hastanın gözüne en uygun "ikinci (ilave) göz içi lensi" seçilerek mevcut kırma kusurları düzeltilir. Böylece hastanın uzak, yakın ve orta mesafeyi görmesi sağlanırken, miyop, hipermetrop veya astigmat problemine de çözüm getirilir.

İkinci (ilave) göz içi akıllı lens uygulaması nasıl yapılır?

İkinci (ilave) göz içi akıllı lens uygulaması katarakt ameliyatına oldukça benzer. Cerrah, katarakt ameliyatı olmuş ve mercek takılmış bu hastalardaki mevcut kırma kusurunu saptayarak ona uygun lensi seçer. Göz içindeki birinci merceğin önüne ince bir lens şeklinde olan hastaya uygun AddON akıllı lens yerleştirilir. Akıllı Lens uygulaması lokal anestezi ile yaklaşık 10 dakikada yapılmaktadır.

Gözüm trifokal lens için uygun değilse ne olacak?

Eğer gözünüz trifokal lens için uygun değil ise üzülmeyin... Günümüzde “edof” teknolojisi ile üretilen, uzak ve orta mesafeyi rahatça görmenizi sağlayan lensler de mevcuttur. Bu lenslerin astigmatizması olan hastalar için özel modelleri de vardır. Günümüzde bilgisayar, tablet, ipad kullanımı ile rutin hayatın vazgeçilmez bir parçası olan ara mesafeyi gözlükten kurtularak bu teknoloji sayesinde rahatça görebilirsiniz.

Daha önce miyop / astigmat / hipermetrop için lazer tedavisi oldum, şu an kataraktım var, akıllı mercek taktırabilir miyim?

Daha önce lazer olmuş hastalarda göz içi mercek hesaplaması çok önemlidir. Bu nedenle hastaların hem kornea hem katarakt konusunda çok deneyimli cerrahlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme ileri teknolojik cihazlar kullanılarak yapılırsa ameliyat sonrası hasta memnuniyeti yüksek olur.

Astigmatizmam var! trifokal (akıllı) lens taktırabilir miyim?

Akıllı lenslerin astigmatizmayı düzeltici-torik modelleri mevcuttur. Astigmatizması olan hastalarda eğer akıllı lens uygulanacaksa astigmatizma mutlaka tam düzeltilmelidir.

Glokomum var! akıllı lens taktırabilir miyim?

Glokoma bağlı gözünüzdeki hasarlanma ve göz siniriniz durumu çok önemlidir. Trifokal lensler için uygun olmayan hasta grubunda “edof” teknolojisi ile üretilmiş uzak ve orta mesafeyi rahatça görmeyi sağlayan mercekler uygun olabilir. Ayrıntılı muayene sonrası hastaya göre karar alınmalıdır.

Gözlüklerden kurtulmak istiyorum, akıllı lens benim için bir çözüm mü?

Teknolojide ve cerrahi tekniklerdeki son gelişmeler sayesinde, görmeyi etkin kullanmayı gerektiren aktivitelerin ve entellektüel düzeyin artması ile kataraktı olmayan, ancak gözlükten kurtulmak isteyen hastalara refraktif lens değişimi yapılarak trifokal (akıllı) mercek takılabilir. Ancak gözlükten kurtulmak isteyen her hasta için trifokal mercekler uygun değildir. Hastanın yaşı, göz yapısı ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.

Sarı nokta/ Şeker hastasıyım akıllı lens benim için uygun mu?

Sarı nokta ve şekeri olan hastalarında genellikle trifokal mercek tercih edilmez, ancak ayrıntılı muayene sonrası karar verilmelidir.

Sistemik ve göz hastalığım yok, ama kataraktım var ve akıllı lens istiyorum: trifokal lenslerin bana uygun olup olmadığına nasıl karar verilecek?

Bu konuda sizi muayene eden hekimin deneyimi çok ön plana geçer. Uygun olmayan gözlere takılan akıllı mercekler sonucu ameliyat sonrası bazı hastalar mutsuz olabilir. Hasta için doğru mercek seçimine, bu konuda deneyimli hekimin ileri teknolojik cihazlarla yaptığı tetkikler sonucunda karar verilmelidir. Bir kere yapılacak bir ameliyat olduğu için emin ellerde olmak önem taşır.

Akıllı lenste yaş sınırı var mıdır?

Genellikle 45-50 yaş sonrası uygulanmaktadır ve üst yaş sınırı yoktur. Katarakt ameliyatında trifokal lens uygulaması giderek yaygınlaşmaktadır. Göz içi merceğin maliyetini karşılayabilen ve göz yapısı uygun olan hastalar için çok iyi bir seçenektir

Trifokal (akıllı) lenste en iyi marka hangisidir?

Göz içine yerleştiren merceğin kalitesi ve cinsi hastaların cerrahi sonrası görme kalitelerini ve göz sağlığını etkiler. FDA onayı almış Amerikan ve Avrupa firmalarının (Alcon, Zeiss, Johnson and Johnson) göz içi mercekleri katarakt cerrahisinde kullandığımız mercekler olup ameliyat sonrası hasta memnuniyeti hepsinde oldukça yüksektir.

Akıllı lenslerin zararı var mı?

Akıllı lens ameliyat öncesi iyi planlama yapılmadan uygun olmayan gözlere takıldığında ameliyat sonrasında gözlerde kamaşma, parlama, görme kalitesinde azalma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca astigmatizması olan ancak akıllı mercek takılırken astigmatizması düzeltilmeyen hastalarda ameliyat sonrası mutsuzluk olabilmektedir.

Akıllı lens ameliyatı sonrası yakın gözlük ihtiyacı tamamen ortadan kalkar mı?

Akıllı lens ameliyatı sonrası gözlük ihtiyacının tamamen ortadan kalkacağının bir garantisi yoktur. Trifokal lens takılan 100 hastanın 90’ı uzak, yakın ve orta mesafeyi gözlüksüz görürken, yüzde 10’u düşük dereceli bir gözlük kullanabilir.

Prof. Dr. Yonca Akova’nın akıllı lenslere ilişkin yayın ve sunumlarından örnekler;

  1. Trifokal mercekler ile ilgili dünyadaki ilk serilerden olan çalışmamız Amerika’nın göz hastalıkları ile ilgili kongrelerden seçme tıbbi bildirilerin ayrıntılarının yayınlandığı Ophthalmology Times dergisinde yer aldı.
  2. Trifokal torik mercekler (Astigmatizmayı düzelten akıllı mercek modeli) ile ilgili dünyadaki ilk serilerden olan çalışmamız Ophthalmology Times dergisinde yer aldı.
  3. Trifokal akıllı göziçi mercekler ve femtosaniye lazer katarakt cerrahisi uyguladığımız hastaların sonuçları Journal of Refractive Surgery dergisinde yayımlandı.

Donmez O, Akova YA. J Refract Surg 2019; 35 (9): 559-564. Comparison of Mix-and-Match Implanted Bifocal IOLs and Bilateral Implanted Trifocal IOLs After Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery

Linkler / Yayınlar
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Editör
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717