Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Lipiflow Tedavisi

Lipiflow Tedavisi

Lipiflow Nedir?

Lipiflow termal pulsasyon sistemi kirpik dibi yağ bezleri (meibom bez) bozukluğuna (MGD) bağlı kuru göz rahatsızlığı olan hastalarda iyileştirici etkisi kanıtlanmış, FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) onaylı bir tedavi yöntemidir.

Lipiflow tedavisi nedir?

Kuru göz tedavisinde damlaların yanısıra uygulanan en son teknolojik tedavilerden birisidir.

Lipiflow tedavisi göz kapağı içinde alt ve üst kapakta dikey olarak yer alan gözyaşının yağlı kısmını salgılayan kirpik dibi (meibom) bezlerinin tıkanıklıklarını gidermeyi amaçlar. Kuru gözün nedenini ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavidir.

Lipiflow tedavisi etkisini nasıl gösterir?

Lipiflow cihazı alt ve üst göz kapaklarının içine otomatik basınçlı sıcak kompres ve masaj uygulayarak etkisini gösterir. Lipiflow cihazı bilgisayar konsolu ve tek kullanımlık alt ve üst kapağa uygulanan aktivatörlerden oluşmaktadır. Özellikle meibom bez tıkanıklığı olan kuru göz hastalarında belirgin olarak kuru göz şikayetlerinde azalma sağlamaktadır.

Günümüzde daha çok yurtdışında kullanılan bu cihaz son dönemde ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır.

Kirpik Dibi Yağ Bezi (Meibom Bez) Hastalığı (MGD) ve Kuru Göz İlişkisi Nedir?

Kuru göz toplumun yaklaşık yarısında görülen yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir göz problemidir. Kuru göz tedavisinde kuru gözün nedeninin saptanması tedavinin başarılı olması için çok önemlidir.

Meibom bez hastalığının (MGD) kuru göz hastalarının yaklaşık % 80’inde göz kuruluğundan sorumlu olduğu gösterilmiştir. Meibom bezleri alt ve üst göz kapağında bulunan gözyaşının yağlı kısmını salgılayan kanalcıklardır. Yağ tabakası gözyaşının en üst kısmını oluşturur, gözyaşının hızla buharlaşmasını engelleyerek göz yüzeyinin nemli kalmasını sağlar.

Meibom bez hastalığında alt ve üst kapaktaki bezlerin tıkanması, kısalması veya daralması söz konusudur. Buna bağlı olarak gözyaşının yüzeyini kaplayan yağ tabakası azalır ve gözyaşı fazla buharlaşır ve buna bağlı gözde yanma, batma, yabancı cisim hissi, kızarıklık ağrı gibi kuru göz şikayetleri ortaya çıkar.

Lipiflow tedavisi kimlere uygulanır?

Lipiflow tedavisi için en iyi hasta adayları meibom bez hastalığıyla birlikte olan kuru göz hastalarıdır. Bu grup hasta da kuru göz hastalarının üçte ikisinden fazlasını oluşturur. Lipiflow tedavisi öncesi hastanın tedaviden yararlanma derecesini saptamak için tam göz muayenesi, gözyaşı osmolaritesi, gözyaşı miktarı ve gözyaşı kırılma zamanı ve benzeri kuru göz testlerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra lipiscan adı verilen cihazla veya meibografi adı verilen tetkikle gözyaşının yağlı kısmını sağlıyan bezlerin durumunu inceliyoruz. Bu bezlerdeki kısalma, tıkanıkık veya kısmi kaybı olan hastalar lipiflow tedavisinden en çok yararlanma potansiyeli olan hastalardır.

Lipiflow tedavisi kimlere uygulanmaz?

Son 3 ayda göz kapağı ameliyatı olanlara, aktif kapak enfeksiyonu olan hastalara lipiflow tedavisi uygulanmaz. Gözyaşı yağlı kısmını sağlıyan bezlerin tamamen hasar gördüğü durumlarda ise lipiflow tedavisi çok yarar sağlamaz.

Lipiflow tedavisi nasıl uygulanır?

Lipiflow tedavisi uygulaması yaklaşık 12 dakika sürer, ağrılı bir işlem değildir. Tedavi öncesi göze uyuşturucu bir damla damlatılır. Cihaz bilgisayar konsolu ve tek kullanımlık aktivatörlerden oluşur. Bu aktivatörler işlem öncesi alt ve üst kapağa arasına yerleştirilir.

Aktivatörün orta kısmı gözü ısıdan korur, alt ve üst kenarları kapağın dış ve iç kısmının ideal ısı olan 42.5 ye kadar ısınmasını sağlar. Bu sırada yağ bezlerine etkili peristaltik masaj uygulanarak bezlerin açılması ve bezlerdeki yoğunlaşmış yağın sıvılaşarak akması sağlanır. Tedavi sonrası hastalar normal yaşamlarına hemen dönerler. Bu tedavi lipiflow tedavisi konusunda deneyimli ve cihazı olan doktorların ofisinde uygulanabilen bir tedavidir.

Lipiflow tedavisinin yan etkisi var mı?

Lipiflow tedavisi sonrası gözde kızarıklık, yanma, batma, kaşıntı ve ışık hassasiyeti gibi kısa süreli şikayetler olabilir. Tedavi sonrası doktorunuz hafif bir steroid damla tedavisi verebilir. Tedavinin olumlu etkisi 3- 4. haftadan sonra belirginleşir.

Lipiflow tedavisi etkili mi?

Lipiflow tedavisi hastanın semptomlarını değil altta yatan nedene yönelik bir tedavi yöntemidir. Hastalar birkaç hafta içinde kuru göz şikayetlerinin azaldığını ve rahatladıklarını hissederler.

Lipiflow tedavisi ne sıklıkta uygulanır?

Tedavi 6 ay- 1 yılda bir uygulanır.

Lipiflow tedavisinin etkisi ne kadar sürer?

Lipiflow tedavisinin etkisi yaklaşık 6 ay – 1 yıl sürer. Bu nedenle 1 yıl sonra tekrar ilave tedavi gerekebilir. Prof. Dr. Yonca Aydın Akova’nın muayenehanesinde kuru göz tedavisiyle ilgili tüm yöntemlerle birlikte Lipiflow tedavisinin uygulandığı sayılı merkezlerden birisidir.

Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Editör
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717