Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kornea Nakli (Keratoplasti)

Kornea Nakli (Keratoplasti)

Kornea Nedir?

Kornea gözün en dış kısmında yer alan ışığı odaklama ve gözü koruma görevine sahip saydam yapıya verilen isimdir. Göze gelen ışınlar ilk olarak korneadan geçtikten sonra retina tabakasına ulaşarak görme sağlanır. Bu nedenle korneanın saydamlığı görmede çok önemlidir.

Kornea Nakli Nedir?

Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli ameliyatı aslında gözün çeşitli hastalıklar sonucu şeffaflığı bozulmuş olan kornea tabakasının sağlıklı verici (donör) korneayla değiştirilmesidir.

Kornea nakli uzmanlık gerektiren bir cerrahi işlemdir.

Kornea Nakli Neden Yapılır?

Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir. Mikrobik veya genetik hastalıklar, kornea yaralanmaları, katarakt ameliyatı sonrası düzelmeyen kornea ödemi gibi nedenler kornea saydamlığını bozabilir, hasta net göremez

Keratokonus ise hastalığın ileri dönemlerinde korneanın şeklini, saydamlığını ve görmeyi bozarak kornea nakli ameliyatı gerektirebilir. Sağlıklı kornea tabakasının nakli ile görme tekrar kazanılabilir. Kornea hastalığına bağlı oluşan ağrı, rahatsızlık hissi gibi belirtiler kornea nakli sonrası düzelir.

Kornea Nakli Ameliyatı

Kornea nakli ameliyatı nakil ameliyatleri içinde en başarılısıdır. Günümüzde kornea nakilleri tam kat (penetran keratoplasti) yapılabileceği gibi, kornea dokusundaki hastalık hangi tabakası tutuyorsa ona yönelik olarak da yapılabilmektedir.

Kornea Nakli Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat lokal veya genel anesteziyle yapılabilir.

Şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş problemli kornea dokusu tam kat olarak özel aletlerle çıkarılır, yerine sağlıklı donör (verici) korneadan aynı büyüklükte bir doku hazırlanarak mikroskop altında hastaya nakledilir ve çok ince iplikler yardımıyla göze yerleştirilir. Verici kornea, alıcı korneaya 16-20 adet tek tek ipliklerle veya tek bir devamlı dikişle veya her iki yöntem birlikte kullanılarak dikilir. Ameliyatın süresi yaklaşık 45 dakikadır. Aynı anda yapılacak başka girişimler varsa ameliyat süresi uzayabilir.

Günümüzde kornea nakilleri kornea dokusundaki hastalık korneanın hangi tabakasını tutuyorsa ona yönelik yapılmaktadır.

Korneanın iç tabakası olan endotel tabakasının sağlam olduğu durumlarda korneanın ön tabakasının değiştirildiği derin ön lameller keratoplasti (DALK) ve konea endotel tabakasının yetersiz olduğu gözlerde ise endotel hücre nakli (DMEK) yapılmaktadır.

DALK (Korneanın Dış Tabakasının Nakli)

DALK ameliyatında korneanın problemli olan yaklaşık % 85-90 ön tabakası (epitel ve stroma tabakaları) değiştirilir, en iç tabakası olan endotel hücreleri yerinde kalır. Verici dokuya ait endotel hücreleri alınmadığından kornea red riski belirgin şekilde azalır. Böylece kortizonlu damla kullanma süresi kısalır. Yara iyileşmesi daha hızlı olur ve dikişler yaklaşık 6 ay gibi bir sürede alınır.

DMEK (Korneanın İç Tabakasının Nakli)

Korneanın tam kat değil de sadece iç tabakasının (endotel ve Descemet membranı) değiştirilmesi işlemine DMEK denir. En sık kalıcı kornea ödeminde yapılmaktadır. Kalıtsal kornea hastalıklarında belirli bir yaştan sonra veya bazen katarakt ameliyatlarından sonra kalıcı kornea ödemi görülebilmektedir. DMEK ameliyatında hastalar kendi kornealarının üst tabakaları korudukları için travmaya karşı daha dayanıklı olurlar. Diğer kornea nakillerinde olduğu gibi çok sayıda dikiş bulunmaz.

Verici Kornea Nasıl Bulunur?

Kornea naklinde bozulmuş kornea dokusu yaşamını yitirmiş kişiden alınan sağlıklı kornea dokusu ile değiştirilerek kornea nakli yapılır ve görme tekrar kazanılır. Verici kornea dokuları ülkemizdeki mevcut göz bankalarından sağlanır.

Kornea Nakli Hangi Hastalıklara Yapılır?

 • Keratokonus (kornea tabakasının öne doğru bombeleşmesi).
 • Kornea enfeksiyonları.
 • Kornea yaralanmaları.
 • Kornea kimyasal yanıkları.
 • Kornea distrofileri (kalıtsal).
 • Kornea ödemi (Daha önceki göz cerrahisi sonrası oluşan ve tedaviyle düzelmeyen).

kornea nakli ankara

Kornea Nakli Ameliyatı Riskli mi?

Korneanın saydam ve damarsız olması kornea naklinde çok önemli bir avantaj sağlar. Doku reddine neden olan hücrelerin verici dokuya ulaşması bu sayede mümkün olmaz. Bu nedenle diğer organ nakillerine göre kornea nakilleri daha başarılıdır. Bazı durumlarda kişinin bağışıklık sistemi verici korneaya saldırarak doku reddine neden olur.

Doku reddi hastaların yaklaşık %5-10’unda görülür. Doku reddi erken tedavi ile çoğu zaman başarılı şekilde kontrol altına alınır. Tedavi yeterli olmazsa tekrar kornea nakli gerekip gerekmediğine göz doktoru karar verir. Bu nedenle hastanın gözünde doku reddi ile ilgili ağrı, bulanık görme, ışık hassasiyeti ve kızarıklık gibi herhangi bir şikayeti oluşursa vakit kaybetmeden bu konuda tecrübeli bir göz doktoruna başvurması gerekir.

Nakledilen korneanın reddi yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Bu nedenle kornea nakli sonrası göz doktoru tarafından düzenli takip önemlidir.

Kornea Nakli Sonrası Ortaya Çıkabilecek Diğer Problemler

 • Astigmatizma,
 • Korneanın bulanıklaşması,
 • Enfeksiyon,
 • Katarakt,
 • Glokom,
 • Kornea ipliklerinde gevşeme.

Kornea Nakli Ameliyatı Sonrası Görme

Hastaların çoğunda kornea nakli sonrası belirgin görme artışı gözlenir. Ameliyat sonrası görme artışı, ameliyat öncesi gözün durumuyla çok ilişkilidir. Bazı hastalarda ise görme seviyesi ameliyattan hemen sonra çok artmayabilir.

Birkaç hafta ile birkaç ay arasında görme artışı görülebilir. Bu dönemde hastaya gözlük ve kontakt lens verilerek ilave görme artışı sağlanabilir.

korna nakli

Kornea Nakli Sonrası Hasta Takibi Nasıl olmalıdır?

Kornea nakli sonrası takipte:

• Hastalar 1. gün 1. hafta ve 1. ay ve daha sonra aylık kontrollerle takip edilir.
• Tedavide antibiyotikli ve kortizonlu damlalar kullanılır.
• Gözü koruyucu bir şeffaf kapak ameliyat sonrası kullanılır.
• Birkaç hafta batma sulanma gibi şikayetler olabilir.
• Gözü yaralanma ve travmalardan korumak için dikkatli davranmak önerilir.
• Hastaların özellikle ilk yıllık dönemde yakın takibi ve verilen ilaç tedavisini düzgün uygulamaları önemlidir.

Dikişler Ne Zaman Alınır?

Kornea naklinde ameliyat sırasında nakledilen korneayı yerinde tutmak için atılan çok ince dikişler.

 • Devamlı tipte ise genellikle ameliyat sonrası birinci yılda alınır.
 • Tek tek ise doktorunuz bazı iplikleri alarak veya gerekirse yeni iplikler koyarak korneadaki düzensizliği ve buna bağlı astigmatı düzeltir. Buna bağlı olarak görmeniz artar.
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Editör
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717