Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaProf. Dr. Yonca Aydın Akova Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Göz Doktoru

Göz Doktoru

Göz Doktoru Ankara

Göz doktoru, göz hastalıkları, görme bozuklukları, göz ameliyatları ve gözle ilgili diğer sağlık sorunları konusunda uzmanlaşmış doktorlardır. Göz doktorları "göz hekimi" veya "oftalmolog" olarak da adlandırılır.

Göz doktorları, göz muayeneleri yaparak kişilerin görme yeteneğiyle ilgili sorunlarını teşhis eder, göz hastalıklarını tanısını koyar ve tedavi eder. Ayrıca, gözlük veya kontakt lens reçetesi yazabilir, göz ve göz çevresi cerrahisi gibi ileri cerrahi müdahaleleri gerçekleştirebilirler.

Bazı göz doktorları genel göz sağlığı hizmetleri sunarken, bazıları daha özel alanlara odaklanabilir; örneğin kornea cerrahisi, retina cerrahisi veya katarakt cerrahisi gibi belirli göz hastalıkları ve durumlarıyla ilgilenirler.

Göz doktorları tıp fakültesinden mezun olduktan sonra göz hastalıkları uzmanlık eğitimi almışlardır. Uzmanlık eğitimi sonrası ek olarak gözün daha özel alanlarında eğitim alabilirler. Bu ileri uzmanlık alanlarına örnek olarak kornea (gözün öndeki saydam tabakası),uvea (gözün damar tabakası),retina (gözün sinir tabakası),glokom (göz içi basıncını artması sonucu ortaya çıkan hastalık) konularında ihtisaslaşma verilebilir.

Bir göz hekimi bu konulardan birkaçı konusunda ileri uzmanlık sahibi olabilir (örneğin kornea ve uvea gibi).

Göz Hastalıkları Doktoru

Göz doktoru hangi hastalıklara bakar?

Göz doktorları, oftalmoloji alanında uzmanlaşırlar ve bir dizi farklı ileri uzmanlık alanında çalışabilirler. Göz doktorlarının uzmanlık alanlarından bazıları aşağıda açıklanmıştır:

Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Uzmanlığı: Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi durumudur. Katarakt cerrahisi, bulanık görüşü düzeltmek için göz merceğini temizleme ve değiştirme işlemidir. Bu değiştirme işlemi sırasında özellikli mercek kullanımı da bu alanda uzmanlık gerektirir. Miyop, hipermetrop ve astigmat olarak adlandırılan kırma (refraksiyon) kusurlarının lazer veya ameliyatla kalıcı olarak düzeltilmesine refraktif cerrahi (refraksiyon cerrahisi) denir.

Retina Uzmanlığı: Retina, gözün arkasındaki ışığı algılayan ve görüntüyü sinir uyarılarına dönüştüren tabakadır. Retina uzmanları, retina hastalıkları ve durumlarıyla ilgilenir; örneğin retinal yırtık, retinal dejenerasyon, sarı nokta hastalığı veya diyabetik retinopati gibi durumları tedavi eder.

Glokom Uzmanlığı: Glokom, göz içi basıncının artması sonucu optik sinir hasarına yol açabilen bir grup göz hastalığını ifade eder. Glokom uzmanları, hastaların göz içi basıncını kontrol altında tutmak ve görme kaybını önlemek için medikal ve cerrahi tedavi sağlar.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi: Göz doktorları aynı zamanda göz çevresindeki cilt, kas ve kemik yapılarını düzeltmek veya yeniden yapılandırmak amacıyla plastik ve rekonstrüktif cerrahi yapabilirler. Bu, göz kapaklarındaki sorunları düzeltmek veya estetik amaçlar için göz çevresindeki görünümü iyileştirmek için gerçekleştirilebilir.

Pediatrik Oftalmoloji: Çocuk göz sağlığına odaklanan pediatrik oftalmologlar, çocuklarda görme bozuklukları, göz kayması, göz tembelliği, göz enfeksiyonları ve diğer göz sorunlarına odaklanır.

Kornea Uzmanlığı: Kornea, gözün şeffaf ön yüzeyidir. Kornea uzmanları, kuru göz hastalığı, kornea ve konjonktiva hastalıkları, enfeksiyonları, yaralanmaları ve kornea nakli ve cerrahi müdahaleleriyle ilgilenir.

Üveit ve Gözün İmmunolojik Hastalıkları Uzmanlığı: Üveit, gözün orta tabakasının iltihaplanması durumudur. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlar, üveitli göz hastalarını (iltihaplı göz hastalıklarını) teşhis ve tedavi ederler.

Göz doktorları, genel göz sağlığına ek olarak bu uzmanlık alanlarının bir veya birkaçında uzmanlaşarak hastalara daha özgün ve etkili tanı ve tedaviler sunabilirler.

Ankara En İyi Göz Doktorları

Ankara'da göz rahatsızlığınızla ilgili iyi bir göz doktoru bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İnternet Araştırması: Çevrimiçi olarak "Ankara göz doktorları" veya "Ankara oftalmolog" gibi anahtar kelimelerle arama yapabilirsiniz. Bu şekilde, şehirdeki göz doktorlarının web sitelerine, özgeçmişlerine, eğitimlerine, deneyimlerine ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Özellikle rahatsızlığınızla ilgili uzmanlık alanında deneyimi olan göz doktorlarına yine bu bilgiler aracılığıyla erişebilirsiniz.

Aile ve Arkadaş Tavsiyeleri: Ailenizden, arkadaşlarınızdan veya iş arkadaşlarınızdan Ankara'da iyi bir göz doktoru önerisi alabilirsiniz.

Online Sağlık Platformları: Online sağlık platformları ve doktor inceleme siteleri, diğer hastaların deneyimlerini okuyarak doktorlar hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Unutmayın ki randevu almadan önce doktorunuzun uzmanlık alanlarına ve deneyimine dair bilgi edinmek önemlidir.

Göz Doktoru Seçiminin Önemi

Göz doktoru seçimi, genel göz sağlığınızı korumak ve göz sorunlarına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale etmek açısından büyük bir öneme sahiptir. Göz doktoru seçiminin önemine dair bazı nedenler aşağıda sıralanmıştır:

Görme Sağlığı İçin Erken Teşhis: Göz doktorları, görme bozuklukları ve göz hastalıklarını erken teşhis etme konusunda uzmanlaşmıştır. Erken teşhis, birçok göz sorununun etkilerini en aza indirir ve tedaviye daha iyi yanıt verme şansını artırır.

Uzmanlık Alanına Göre Hizmet: Göz doktorları farklı uzmanlık alanlarına odaklanabilir. Örneğin, katarakt cerrahisi, retina hastalıkları, kornea hastalıkları, üveit, glokom veya pediatrik oftalmoloji gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış doktorlar, hastalıkları etkili bir şekilde tedavi edebilir.

Göz Sağlığı Takibi: Düzenli göz muayeneleri, genel göz sağlığınızı takip etmek ve görme bozukluklarını erken aşamada tespit etmek için önemlidir. Bir göz doktoru, görme değişikliklerini izleyebilir, reçete edilen gözlük veya kontakt lenslerinizi güncelleyebilir ve görme düzeltme ihtiyaçlarınızı değerlendirebilir.

Göz Hastalıklarının Tedavisi: Göz doktorları, bir dizi göz hastalığını tedavi edebilir, cerrahi müdahaleler gerçekleştirebilir ve medikal tedavi planları uygulayabilirler. Bu, göz sağlığınızın korunması ve geliştirilmesi için kritik bir rol oynar.

Kişisel İhtiyaçlara Uygun Bakım: Göz doktorunuz, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına uygun tedavi ve öneriler sunabilir. Bu, hastanın göz sağlığını sürdürmesi için önemlidir.

Güven ve Rahatlık: Göz sağlığı, genel sağlığınızın önemli bir parçasıdır. Bir göz doktoruyla kurulan güvenilir bir ilişki, hastanın rahat hissetmesini ve açıkça sağlık sorunlarını paylaşmasını sağlar.

Sonuç olarak, düzenli göz muayeneleri ve doğru göz doktoru seçimi, görme sağlığınızı korumak, göz hastalıklarını erken teşhis etmek ve uygun tedavi planlarını oluşturmak açısından kritik öneme sahiptir.

Hangi göz hastalıkları ile ilgileniyorum?

Göz sağlığı ve göz hastalıkları ve cerrahisinde Amerika Birleşk Devletleri ve İngiltere’de ileri eğitimini aldığım özellikle kornea, konjonktiva hastalıkları, kornea nakli ve kornea ameliyatları, limbak kök hücre nakli, kuru göz, katarakt cerrahisi, özellikli katarakt ameliyatları, premium özellikli göz içi lens uygulamaları, keratokonus’un medikal ve tıbbi tedavisi, gözün immunolojik hastalıkları, üveitler ve Behçet hastalığı, glokom hastalığının tıbbi ve cerrahi tedavisi konularıyla ilgilenmekteyim.

Aşağıdaki tıbbi ve cerrahi tedavisiyle ilgilendiğim alan ve hastalıklar yer almaktadır;

Katarakt ameliyatı

 • Özellikli katarakt ameliyatları
 • Üveitli, diyabetli, kornea nakilli, kornea problemli gözler, gecikmiş kataraktlı gözlerdeki
 • Katarakt ameliyatları
 • İkincil kataraktı olan gözler

Özellikli göz içi mercekler (akıllı mercekler)

Astigmat düzelten (torik) göz içi mercekler

EDOF uzak ve ortayı düzelten genişletilmiş odaklı göz içi mercekler

Trifokal üç odaklı mercekler

Katarakt ameliyatı olmuş hastalarda ilave ikincil göz içi mercek uygulamaları

Gözdeki kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyop) tanı ve tedavisi

Çocuklarda kırma kusurlarının tanı ve tedavisi

Çocuklarda miyopinin hızlı ilerlemesini önleyici yaklaşımlar

Çocuklardaki göz enfeksiyonu allerji tedavisi

Miyopi hipermetrop ve astigmatlı gözlerde kontakt lens uygulamaları

Miyopi hipermetrop ve astigmatta lazer tedavisi

Yüksek miyop ve hipermetroplarda fakik göz içi mercek uygulaması

Kuru göz tedavisi

 • Damla,
 • Otolog serum,
 • Tıkaç ve IPL,
 • Düşük ısılı maske tedavisi
 • Lipiflow teknolojik tedavileri

Kornea hastalıklarının tanı ve tedavisi,

Keratit, herpes keratiti üveiti (uçuk virüsü) mantar ve paraziter keratit tanı ve tedavisi

Kornea nakli, kornea yama grefti

Amnion örtme ameliyatı

Kornea hastalıklarında tedavi edici lazer uygulamaları

Konjonktiva immunolojik hastalıkları (oküler sikatrisyel pemfigoid, Stevens Johnson sendromu, Graft vs Host hastalığı)

Rekürren epitel erezyon tedavisi

Adenoviral konjonktivit ve gözdeki komplikasyonları

Allerjik göz hastalıkları vernal keratokonjonktivit, atopik keratokonjonktivit, kontakt lens kullanımına bağlı allerjik konjonktivit ve göz kuruluğu tedavisi

Pterijium cerrahi tedavisi doku yapıştırıcısı ve doku nakli uygulaması

Limbal kök hücre nakli ameliyatları

Keratokonus tedavisi

 • Gaz geçirgen ve skleral kontakt lensler
 • Kroslink (Işın) tedavisi

Glokom (göz tansiyonu) tanı ve tedavisi

 • Medikal tedavi
 • Lazer tedavisi
 • Glokom cerrahisi

Göz enfeksiyonları

Üveit hastalığının tanısı ve medikal tedavisi

Makula ödemi tedavisinde göz içi enjeksiyon ve implantasyonlar

Üveitli ve küçük pupillalı hastalarda katarakt cerahisi ve glokom cerrahisi

Göz uçuşmaları

Göz migreni

Sarı nokta tanı ve tedavisi

Diyabetik makula ödemi tanı ve tedavisi

Göz retinal damar tıkanıklığı tanı ve tedavisi

Göz içi enjeksiyonlar

Plexer uygulaması ile kapak cilt fazlalıklarının azaltılması (kapak estetiği)

Göz doktoru randevusu için bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Göz muayenesi ve randevu için bize aşağıdaki iletişim yollarından ulaşabilirsiniz;

Adres: Maidan C Blok 10. Kat Daire: 116 Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. No:4 Çankaya / Ankara

Muayenehane: 0312 557 9000 WhatsApp: 0505 172 17 17

Instagram, Facebook, Youtube

Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Editör
Prof. Dr. Yonca Aydın Akova
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaSoru ve Randevu Formu
Basından
ANLAŞMALI KURUMLAR
Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler. Tüm özel sigortalar ve bankalarla kurumsal olarak anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.
Prof. Dr. Yonca Aydın AkovaPROF. DR. YONCA AYDIN AKOVAGöz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Katarakt, Kornea, Glokom Cerrahisi
0312 557 90000505 172 1717